AVONDSLUITING...

De voorstelling in de tempel

Bij de bevrijding van Israel uit Egypte werd de toewijding van de eerstgeborene opnieuw geboden. Terwijl de kinderen Israels in slavernij onder de Egyptenaren dienden, gaf de Here aan Mozes aanwijzingen om naar Farao de koning van Egypte te gaan, en te zeggen: "Zo zegt de Here: Israel is Mijn eerstgeboren zoon, daarom zeg Ik u : Laat Mijn zoon gaan, opdat hij Mij diene ; zoudt gij echter weigeren hern te laten gaan, dan zal Ik uw eerstgeboren zoon doden." (Ex.4:22,23) Mozes bracht deze boodschap over; maar het antwoord van de trotse koning luidde: "Wie is de Here, naar wie ik zou moeten luisteren om Israël te laten gaan? Ik ken de Here niet en ik zal Israël ook niet laten gaan." (Ex.5:2)
De Here werkte voor Zijn volk door tekenen en wonderen. Hij zond verschrikkelijke oordelen over Farao. Ten slotte werd aan de engel des verderfs gezegd, dat hij de eerstgeborenen van mensen en dieren onder de Egyptenaren moest slaan. Aan de Israëlieten werden aanwijzingen gegeven om het bloed van een geslacht lam aan de deurposten te strijken, opdat zij gespaard zouden worden. Ieder huis moest gemerkt worden, opdat, wanneer de engel zou komen met zijn dodelijke opdracht, hij de huizen van de Israëlieten zou voorbijgaan. Nadat Hij dit oordeel over Egypte gezonden had, zei de Here tot Mozes : "Heilig Mij alle eerstgeborenen... zowel van mens als van dier; zij zijn Mijn eigen dom .... (Ex.13:2) Ten dage dat Ik alle eerstgeborenen in het land Egypte sloeg, heiligde Ik Mij alle eerstgeborenen in Israël, zowel van mens als van dier; zij zijn Mijn eigendom ; Ik ben de Here." (Num.3:13)

Nadat de tempeldienst was ingesteld, koos de Here de stam van Levi, in plaats van de eerstgeborenen van geheel Israël, om dienst te doen in het heiligdom. Maar de eerstgeborenen moesten nog als het eigendom des Heren worden beschouwd, en zij moesten door een losprijs worden teruggekocht.

image
Login om te respecteren, te reageren!